تبلیغات
دل نوشتـــــــــــــــــــه های ی عاشق - روزگاری بود

دل نوشتـــــــــــــــــــه های ی عاشق

روزگاری بود

روزگـآرے بوב براے سـلآم ڪرבטּ بـﮧ جِنـس مـפֿـآلفـ ... 

صداها میلَرزیـב ! 

روزگآرے شـב براے گفتـטּ בوستَتـ בارَم ...

قَـلبـ ها لرزیـבنـב !! 

وَ פـالا روزگارے اَستـ کـﮧ بـﮧ راפـتـے פــرف از همبستـر ے میزننـב ...

و تنــــــــــها تختـــــــ ها میلــــــــرزند 


+ نوشته شده در یکشنبه 2 تیر 1392 ساعت 11:52 ق.ظ توسط |  نظرات()